Šta su čakre i zašto su važne?

Svi imamo unutrašnji svet, a razumevanje istog je presudno za otključavanje različitih nivoa svesnosti koji su nam dostupni, kako bismo umeli svesno da upravljamo sobom, otključamo svoj potencijal i živimo život sa svrhom. Čakre nam otvaraju put ka identifikaciji tipa energije koji doživljavamo kao iskustvo. U istočnjačkoj medicini i filozofiji, koja je davno pre zapadne otkrila „da je sve energija“, čakre su ustanovljene i priznate već hiljadama godina, a danas se sve više uvažavaju i u zapadnoj kulturi.

Ovaj članak je informativnog karaktera i ne zamenjuje rad na sebi niti rad sa stručnjakom! Pronađi stručnjaka na našem sajtu i kontaktiraj ga.

Na ovom sajtu imaš sve za rad na sebi na jednom mestu

Pronađi stručnjake, biznise, usluge, događaje i edukacije, knjige ili drugi transformativni sadržaj.

U ovom članku ćemo jednostavnim i razumljivim jezikom objasniti osnovne principe i svojstva svake (glavne) čakre.

Šta su čakre?

Čakre su, prostim jezikom, energetski centri. One nisu materijalna, anatomski dokaziva središta, već vrtlozi energije ljudske aure (energetsko polje).

Reč čakra dolazi od sanskritske reči koja znači točak ili disk i odnosi se na energiju koja kruži u svakoj čakri.

Iako postoji mnogo čakri, najčešće se govori o sedam glavnih čakri koje su smeštene u sredini našeg tela, raspoređene odozdo prema gore na kičmi, tako da svaka sledeća čakra podrazumeva viši nivo postojanja.

Svaka čakra ima svoju prednju i zadnju stranu. Prednja strana na telu povezana je sa čovekovim emocijama, a zadnja strana tela duž kičme je usko povezana sa našom voljom.

Čakre smeštene na donjem delu našeg tela su naša instinktivna strana, a one smeštene više na telu su naša mentalna strana.

Svakoj čakri pripada određena boja, simbol, mantra, element, kristali koji odgovaraju energetskim frekvencijama pojedinog energetskog centra.

U tantričkoj tradiciji (iz koje koncept čakri potiče), čakre su glavni fokus za meditaciju u ljudskom telu, vizualizovane kao strukture energije nalik diskovima ili cvetovima na mestima na kojima se susreće niz kanala ili meridijana.

Što je čakra niže u odnosu na fizičko telo, to je i niža njena vibracija i njeni učinci su materijalne prirode. Što je čakra viša u odnosu na telo, to je viša vibracija i učinci su duhovniji.

Važno je naglasiti da ,,nizak” i ,,visok” nisu osude. Jednako smo ljudski koliko i božanski. Metafizički gledano, niže čakre osiguravaju naš razvoj kao zdravih ljudskih bića, a više čakre osiguravaju da se kao duhovna bića razvijamo.

Prve tri glavne čakre bave se spoljašnjom stvarnošću (sigurnost i stabilnost u životu, povezanost sa zajednicom i izražavanje individualnosti). Četvrta, peta i šesta čakra bave se unutrašnjom stvarnošću (naše viđenje nas samih, načini na koje izražavamo sebe i naši odnosi prema drugima). Poslednja, sedma čakra, bavi se najvišom stvarnošću i beskonačnim potencijalom.

Koja je uloga čakri?

Ovi transformatori energije naše telo povezuju sa univerzalnom kosmičkom energijom. Ova energija se upija, razlaže po energetskim kanalima (meridijanima) i šalje u žlezde sa unutrašnjim lučenjem, u nervni sistem i krv.

Čakre su jedan od tri glavna sistema koji preraspodeljuju energiju u ljudskom telu. One zapravo transformišu energiju, omogućujući nam da pristupimo višim znanjima univerzuma radi podrške našem najboljem životu. To postižu interakcijom sa druga dva glavna energetska sistema: meridijanima i poljima aure.

Svaka od sedam čakri napaja važne organe u fizičkom telu, te je povezana sa njoj odgovarajućim organima, žlezdama i spletovima nerava. Pored toga, utiču na krvotok, aktivnost hormona, ali i na emocije i misli. Čovek je zdrav ako su mu čakre usklađene i otvorene za protok energije; što više energije protiče kroz čakre, čovek je zdraviji.

Ako čakra ne može da metaboliše energiju, kažemo da je blokirana. Tok energije je preslab, pa pojedini delovi tela nisu opskrbljeni s dovoljno energije.

Ovo je i jedan od glavnih razloga zašto nemamo dovoljno energije, imamo razne probleme i poteškoće i zašto nam se javljaju bolesti, jer ono što nazivamo bolest je samo posledica, fizička manifestacija nečega što je prvo nastalo na energetskom i emocionalnom nivou.

Čest je slučaj da neke čakre nisu dovoljno otvorene (manje su aktivne), a da, sa druge strane, druge čakre budu previše aktivne. Idealno stanje je kada su čakre balansirane.

Postoji mnogo tehnika za balansiranje, odnosno otvaranje čakri, a time ćemo se baviti neki drugi put. Nema smisla pokušavati previše aktivne čakre učiniti manje aktivnima jer one kompenzuju rad drugih, zatvorenih čakri.

Gde se nalaze čakre?

Čakre se nalaze na glavnom meridijanu koji započinje u korenu lumbalnog dela kičme i završava se na temenu glave. On se zove još i kundalini ili glavni životni stub našeg organizma.

Naš glavni energetski kanal takođe teče duž kičme. Ima tri glavna kanala nazvana Ida, Pingala i Sushumna. Ida i Pingala se obavijaju oko glavnog kanala, Sushumne (kao dve zmije koje vijugaju oko štapa).

Sushumna je šuplji kanal duž leđne moždine koji ne postoji u fizičkom, već u energetskom telu. Ovaj prostor je sučelje fizičkog i nefizičkog tela.

Mesta na kojima se Ida i Pingala ukrštaju su mesta na kojima se nalaze čakre. Ta mesta ukrštanja podudaraju se s mestima u fizičkom telu gde imamo skupove nervnih završetaka. Ida se može uporediti sa parasimpatičkim nervnim sistemom, a Pingala sa simpatičkim nervnim sistemom.

Koliko ima glavnih čakri?

Ovde ćemo se upoznati sa osnovama sedam glavnih čakri, a u narednom periodu ćemo detaljno obraditi svaku od tih 7 čakri posebno. A sada, krećemo sa osnovama.

Prva, korenska čakra – Muladhara

Muladhara je prva od čakri materije. Ova čakra nas povezuje sa fizičkim svetom i daje nam osećaj sigurnosti.

Smeštena je u bazi (korenu) repne kosti. Ravnoteža korenske čakre stvara čvrstu osnovu za otvaranje drugih čakri.

Položaj na telu: Koren repne kosti
Boja: Crvena
Funkcija: Preživljavanje (opstanak)
Unutrašnje stanje: Stabilnost

 • Muladhara je sedište kundalini (životne energije).
 • Njen primarni nagon je preživljavanje (opstanak). Hrana, odeća, sklonište, zaštita i seks radi obnavljanja vrste su osnovne potrebe ove čakre.
 • Povezana je sa nadbubrežnim žlezdama.
 • Muladhara se bavi našim materijalnim svetom i osećajem sigurnosti u tom svetu.
 • Element prve čakre je zemlja i ona nam govori o našoj uzemljenosti, stabilnosti i sigurnosti.
 • Korensku čakru blokira strah. Izazov je suočiti se sa strahom i otpustiti ga.
 • Korenska čakra deluje na količinu telesne energije i volje za životom.

Ovaj članak je informativnog karaktera i ne zamenjuje rad na sebi niti rad sa stručnjakom! Pronađi stručnjaka na našem sajtu i kontaktiraj ga.

Na ovom sajtu imaš sve za rad na sebi na jednom mestu

Pronađi stručnjake, biznise, usluge, događaje i edukacije, knjige ili drugi transformativni sadržaj.

Druga, sakralna čakra – Svadhisthana

Svadhisthana, sakralna čakra, predstavlja našu sposobnost da uživamo u materijalnim stvarima.

Položaj na telu: Između pupka i pubične kosti
Boja: Narandžasta
Funkcija: Zadovoljstvo, seksualnost, sedište seksualne energije
Unutrašnje stanje: Kreativnost

 • Primarni nagon ove čakre je potraga za zadovoljstvom.
 • Ona nas uči da uživamo u životu, da se igramo više i da budemo u skladu.
 • Povezana je sa polnim žlezdama (gonadama).
 • Njen element je voda.
 • Druga čakra uređuje naš odnos prema telu, odnosno način na koji doživljavamo telo, kao i naš odnos prema nagonskom, nesvesnom biću.
 • Blokira je osećaj krivice. Izazov je oprostiti sebi.
 • To je čakra kreativnosti, pažnje, snage, koncentracije i čistog znanja.

Treća, čakra solarnog pleksusa – Manipura

Ova čakra uređuje naš odnos prema moći, ambiciji, autoritetima i deluje na naše zadovoljstvo i duhovnu mudrost.

Položaj na telu: Solarni pleksus
Boja: Žuta

Funkcija: Moć, volja, manipulacija

Unutrašnje stanje: Snaga volje

 • Predstavlja ko smo.
 • Centar je lične moći, samopouzdanja i identiteta.
 • Odgovorna je za osećaj potpunosti.
 • Povezana je sa pankreasom.
 • Element je vatra, boja žuta, svetla kao sunce.
 • Ova ,,vatra u stomaku” je naš intuitivni vodič, omogućava nam da znamo šta je dobro i ispravno za nas.
 • Blokira je stid, sram.
 • Ovo središte je psihološki dom našeg ega, a izražava potrebe takmičarskog duha, priznanja, samodokazivanja i statusa.
 • Manipura je povezana sa čovekovim odnosom prema sopstvenom zdravlju. To je središte isceljivanja i jako je povezana sa duhovnim isceljivanjem.

Četvrta, srčana čakra – Anahata

Ova čakra uređuje naš odnos prema ljubavi.

Položaj na telu: Središte grudi
Boja: Zelena
Funkcija: Emocije
Unutrašnje stanje: Ljubav

 • Nalazi se u centru grudnog koša.
 • To je čakra koja ujedinjuje donje tri, zemaljske čakre, sa gornje tri, stvarajući ravnotežu tela i duha.
 • Ovo je mesto gde se dešava razmena između fizičkog i duhovnog sveta.
 • Anahata je ljubav, ne samo prema bračnom partneru ili detetu, to je sposobnost neke osobe da voli sebe, druge ljude i svet u celini.
 • Povezana je sa timusom – grudnom žlezdom.
 • Njen element je vazduh.
 • Boja je zelena ili ružičasta.
 • Blokira je tuga.
 • Ovo čakra je mesto na kom počinje da se razvija naša sposobnost da stvaramo.
 • Mesto je iskrenog čovekoljublja, ali je i mesto gde osećamo usamljenost.

Peta, grlena čakra – Vishuddha

Vishuddha, grlena čakra, je put da prihvatite svoju originalnost i govorite svoju unutrašnju istinu.

Položaj na telu: Grlo
Boja: Neboplava
Funkcija: Komunikacija, samoizražavanje
Unutrašnje stanje: Duhovni sluh, intelekt

Ova čakra prva je od tri duhovne čakre.

 • Nalazi se u predelu vrata, grla.
 • Peta čakra uređuje sposobnost komunikacije, odnosno sposobnost osobe da govorom izražava svoje misli i osećanja, sposobnost da sluša i komunicira sa drugima.
 • Grlena čakra nam daje podstrek da se izražavamo na kreativan način, to je kreativnost na višem nivou uma.
 • Povezana je sa štitnom žlezdom.
 • Može biti blokirana lažima.
 • Iako se za dovođenje ove energije u ravnotežu preporučuje ,,ulaženje u tišinu”, nju mogu blokirati i odluke da budemo tihi onda kad to ne treba da budemo, npr. kada se treba zauzeti za sebe ili druge.
 • Fizički utiče na grlo, štitnu žlezdu, vratni deo kičme, usta, zube, jednjak i hipotalamus.
 • Da bismo bili otvoreni i usklađeni u petoj čakri, govorimo, slušamo i izražavamo se iz višeg oblika komunikacije.
 • Vera i razumevanje kombinuju suštinu Vishuddha čakre.
 • Element koji odgovara petoj čakri je etar.
 • Govoreći o vašoj najvišoj istini ne znači da treba da pričate sve što vam padne na pamet – istina iz vaše duhovne suštine je ljubazna i saosećajna.
 • Slušanje je još jedan aspekt pete čakre – najviši način slušanja uključuje komunikaciju u kojoj sa pažnjom slušate i razmenjujete svoje misli.

Šesta, čakra trećeg oka – Ajna 

Ova čakra je put do unutrašnjeg znanja i centar mudosti, a ova mudrost će vas voditi ako joj to dopustite. Upravlja emocionalnom inteligencijom, odnosno svesnim i podsvesnim delom uma.

Položaj na telu: Područje iznad obrva, treće oko
Boja: Indigoplava – ljubičasta
Funkcija: Duhovni vid
Unutrašnje stanje: Intuicija

 • Ajna znači znanje, spoznaja.
 • Centar je intuicije.
 • Ona je duhovno središte koje omogućuje pažnju i svesnost.
 • Povezana je s univerzalnom ljubavlju koja obuhvata život u celini.
 • Zovu je još i treće oko.
 • Povezana je s hipofizom i deluje na žlezde sa unutrašnjim lučenjem.
 • Ona upravlja celim sistemom endokrinih žlezda, te utiče na imuni i nervni sistem, kao i na psihu.
 • Element šeste čakre je svetlost.
 • Središte je duše u budnom stanju.
 • Deluje na intuiciju, viđenje, sećanje i spoznavanje, na sposobnost vizualizacije i na razumevanje mentalnih pojmova, misli i intelektualnog izražavanja.
 • Ova čakra je blokirana iluzijom, a najveća iluzija ovoga sveta je iluzija odvojenosti.

Sedma, krunska čakra – Sahasrara

Ova čakra je portal najviše svesti i ona predstavlja čistu kosmičku energiju.

Položaj na telu: Kruna (vrh) glave
Boja: Bela ili ljubičasta
Funkcija: Prosvetljenje
Unutrašnje stanje: Blaženstvo

 • Sahasrara je naša veza sa božanskim, kroz nju doživljavamo dublju svrhu naših života.
 • To je čakra duhovnosti (ne religioznosti) – preko nje dolazimo u dodir sa svojim ,,višim Ja”, povezujemo se sa svakim bićem na planeti i božanskom energijom koja stvara sve u svemiru.
 • Ova čakra je predstavljena lotosovim cvetom sa hiljadama latica koje zrače belo i ljubičasto svetlo.
 • Ovo je čakra svesnosti i samospoznaje.
 • Povezana je sa epifizom.
 • Blokira je vezanost za zemaljsko.
 • Upravlja velikim mozgom, desnim okom, nervnim i mišićnim sistemom i kožom.
 • Sedma čakra je tačka u kojoj telo i ego upoznaju dušu i svemir.
 • Istinsko otvaranje Sahasrare znači osvešćivanje da ste čista svesnost – vi ste čista svest, nepodeljeni i ekspanzivni.
 • Kao kap u okeanu, vi ste deo tog okeana koji sadrži i obuhvata svaki njegov aspekt.

Kraj ili početak?

Kao što smo već rekli, ovo je prvi članak i uvod u čakre i mnoge stvari nismo mogli da obradimo ovde da članak ne bi bio predugačak. U budućnosti ćemo pripremiti sedam novih članaka – svaki članak će opisati detaljno po jednu čakru. Videćemo i koje su to tehnike kojima ih možemo ojačati, deblokirati, aktivirati i zaštititi. Ovo znanje će vam kasnije biti od velike koristi jer ga možete nadograđivati i koristiti u svrhu promene, isceljenja, kanalisanja energije.

Ovaj članak je informativnog karaktera i ne zamenjuje rad na sebi niti rad sa stručnjakom! Pronađi stručnjaka na našem sajtu i kontaktiraj ga.

Na ovom sajtu imaš sve za rad na sebi na jednom mestu

Pronađi stručnjake, biznise, usluge, događaje i edukacije, knjige ili drugi transformativni sadržaj.

Preporučujemo i ove članke:

Reference:
Uvod u čakre
Uvod u čakra sustav – otkrijte misterij zvan čakre
ČAKRE – glavni vitalni centri za napajanje tela energijom
Vodič kroz vaše čakre: Simptomi poremećaja i načini iscjeljenja
Iskra

4.7 10 glasovi
Oceni sadržaj

Comments

Prijavite se
Obavestite me o
1 Komentar
najstariji
najnoviji sa najviše glasova
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
1
0
Ostavite komentar ispod i učestvujte u diskusiji.x