Unapredi svoj digitalni marketing i povećaj profit dugoročno
Fale ti odgovori? Usmerenje i vođstvo? Osećaš se ponekad ili često kao da si u mraku i treba ti pomoć? Hajde da rešimo to. Korak po korak. Zajedno.

Za psihologe, terapeute, koučeve, trenere, mentore, savetovališta, edukativne, holističke i wellness centre, izdavače knjiga itd.

Nakon konsultacije/a ćeš:

Najčešće teme za rad na individualnim konsultacijama:

Način rada: preko Google Meet-a ili telefona