Kategorija: Roditeljstvo

12. decembar, 2023
4 koraka za razvijanje samopouzdanja kod deteta

Razvijanje samopouzdanja kod dece je dug proces koji traje kroz čitavo odrastanje, a zahteva strpljenje, podršku i motivisanje. Ovo su neki od saveta kako da naučite vaše dete da veruje u sebe, čak i kada je situacija možda zastrašujuća. Podstaknite ga da isproba nove stvari Prirodno je da dete okleva kada je vreme za isprobavanje […]

23. novembar, 2023
Emocionalne rane iz odnosa sa ocem i njihove posledice na život

Rana nastala u odnosu sa ocem je rana koja se najčešće prenosila i prenosi se sa generacije na generaciju. Trauma koja ostavlja nesvesnu, neisprocesuiranu bol u nama i stid. Prisustvo i uticaj oca i muške figure je ključno za naš mentalni, emocionalni i socijalni razvoj. Figura oca ima veliki uticaj na naše emocionalno stanje, zaštitne […]

21. novembar, 2023
Emocionalne rane iz odnosa sa majkom i njihove posledice na život

Rane koje nastaju u odnosu sa majkom igraju ključnu ulogu u oblikovanju naše ličnosti i emocionalnog zdravlja. Majka je najčešće prva osoba sa kojom se susrećemo u životu i njen uticaj na nas je duboko ukorenjen. Osobe koje nas najviše trigeruju su najčešće osobe koje su nam najbliže. One predstavljaju naše ogledalo u kojem ogledamo […]

04. oktobar, 2023
5 rana duše i maske ega: Put ka isceljenju i samoprihvatanju

Ovo je jedna od najznačajnih tema na našem blogu, a uskoro ćete saznati i zašto. Jedan od značajnih koraka u radu na sebi jeste identifikovanje rana duše i maski ega koje nosimo. Ova dva pojma su vrlo važna i tesno povezana, u nastavku ćemo objasniti kako. Kao što znate, cilj evolucije našeg bića ili duše […]

29. septembar, 2023
Skriveni uticaj kapitalizma na mentalno zdravlje roditelja i transfer anksioznosti na decu

Naizgled bezgranični svet medicine i zdravstvenih nauka često posmatra čovekovo zdravlje iz suženog biološkog ugla. U tom okviru, um se često odvaja od tela, a veze između fizičkog i mentalnog zdravlja ostaju nevidljive. Socijalni faktori, kao što su rasa, ekonomska nejednakost i stres koji proizilazi iz kapitalističkog društva, retko se uzimaju u obzir. Ovaj tekst […]

29. septembar, 2023
Ranjena deca u telima odraslih: Kako traume iz detinjstva oblikuju život?

Prošlost ostavlja duboke tragove na našem putu kroz odraslo doba, a jedan od najvažnijih faktora koji oblikuje našu ličnost i životne izbore su traume iz detinjstva. Ovaj članak istražuje kako rane povrede i emocionalni ožiljci ostavljaju snažan uticaj na nas čak i kada odrastemo. Duboko ukorenjene u našem biću, ove rane iz detinjstva često ostaju […]

20. avgust, 2023
Želim da radim sa stručnjakom, ali imam otpor da se otvorim osobi koju ne poznajem, ne znam šta da radim…

Osoba koja želi da radi sa nekim, ali ima otpor i blokadu prema otvaranju i razgovoru sa stručnjakom, može se osetiti kao u ćorsokaku ili nekom začaranom krugu. Međutim, postoje načini da se to postepeno prevaziđe. Ako se prepoznaješ, evo nekoliko koraka i primera koje možeš da razmotriš i primeniš. Svest o otporu Prvi korak […]

  • Duhovnost
27. maj, 2023
Kako da pomogneš detetu da prihvati razvod roditelja?

Proces razvoda donosi brojne zadatke koje bi roditelji trebalo da reše. Od načina njihovog rešavanja zavisi budući tok razvoja ličnosti deteta. Neka deca mogu da reaguju otvorenije i burnije, dok druga deca mogu da pošalju poruku da su sasvim u redu i da ih razvod ne pogađa u meri u kojoj su roditelji očekivali. Međutim, […]

27. maj, 2023
Sindrom zlatnog deteta: Kako da (ne) upropastiš dete

Sindrom zlatnog deteta je veoma učestao kod porodičnih dinamika sa roditeljima koji svoje sopstvene osećaje inferiornosti ,,leče” kroz favorizaciju ,,posebnog” deteta (zlatno dete) koje je tu da realizuje sve roditeljske (svesne ili nesvesne) projekcije i želje. Takva deca bivaju ,,viđena” ili ,,čuta” samo kada postižu uspeh koji roditelji od njih očekuju i razvijaju kroz vreme […]