Oznaka: porodicna dinamika

maj 27
Sindrom zlatnog deteta: Kako da (ne) upropastiš dete

Sindrom zlatnog deteta je veoma učestao kod porodičnih dinamika sa roditeljima koji svoje sopstvene osećaje inferiornosti ,,leče” kroz favorizaciju ,,posebnog” deteta (zlatno dete) koje je tu da realizuje sve roditeljske (svesne ili nesvesne) projekcije i želje. Takva deca bivaju ,,viđena” ili ,,čuta” samo kada postižu uspeh koji roditelji od njih očekuju i razvijaju kroz vreme […]

nov 01
Kompletan vodič za razumevanje porodične dinamike: Tipovi porodica i uticaj na odnose koje imamo danas

Porodica je sastavni deo našeg života. Uprkos tome što užurbano živimo, porodična dinamika je i dalje duša svakog pojedinca. Porodičnu dinamiku najjednostavije možemo opisati kao skup interakcija i odnosa unutar porodice. Ove interakcije, te stil komunikacije čine pozadinu porodične dinamike. Ali šta je zapravo porodična dinamika? Koje su različite porodične strukture? Pročitajte u nastavku. Porodica […]

okt 25
Šta je disfunkcionalna porodica: Uvod u porodičnu dinamiku

Porodična dinamika predstavlja obrasce odnosa ili interakcije između članova porodice. Premda postoje neki česti i uobičajeni obrasci, svaka porodica i njena dinamika su jedinstveni. Takođe, svaka porodica ima korisnu i nekorisnu dinamiku. Čak i u slučajevima kada neka mlada osoba ima mali (ili nikakav) kontakt sa porodicom, ona će biti pod uticajem porodične dinamike iz […]