Oznaka: strah

feb 22
Paradoks moderne duhovnosti: Kako prevazići svoju senku u društvu koje je osnažuje?

Jedna od tema koje uvek inspirišu i o kojima se može iznova i iznova pisati je čuveni Jungov pojam senke, o kome već postoji nekoliko tekstova koje možete pronaći na našem blogu. „Školsku“ definiciju senke skoro svi znaju – našu senku predstavljaju delovi nas koje u nekom trenutku naše okruženje nije prihvatilo, pa smo mi […]

feb 20
,,People-pleaser”: Formiranje i odnosi osobe koja previše ugađa drugima, gubitak i povratak sebi

Da li postoji osoba koja po svojoj prirodi voli da ugađa drugima ili samo ona koja je tako „naučena“? Ako se udovoljavanje uči, kada se to dešava? Ima li „krivca“ ili je to poželjna osobina na kojoj treba biti zahvalan? Ako je poželjna, kome koristi? Naposletku – ima li neki neželjeni efekat? People-pleaseri su osobe […]

jan 23
Šta su stilovi vezivanja i kako utiču na partnerske odnose?

Iskustva koja dete stekne u najranijem detinjstvu u odnosu sa majkom (odnosno ocem ili drugim starateljem u odsustvu majke) od presudnog su značaja za formiranje odrasle ličnosti, kao i za formiranje odnosa i veza tokom daljeg razvoja osobe, a utiču i na njena očekivanja, planove i strategije tokom celog života. Postoji teorija koja se bavi […]

nov 23
Emocionalne rane iz odnosa sa ocem i njihove posledice na život

Rana nastala u odnosu sa ocem je rana koja se najčešće prenosila i prenosi se sa generacije na generaciju. Trauma koja ostavlja nesvesnu, neisprocesuiranu bol u nama i stid. Prisustvo i uticaj oca i muške figure je ključno za naš mentalni, emocionalni i socijalni razvoj. Figura oca ima veliki uticaj na naše emocionalno stanje, zaštitne […]

nov 21
Emocionalne rane iz odnosa sa majkom i njihove posledice na život

Rane koje nastaju u odnosu sa majkom igraju ključnu ulogu u oblikovanju naše ličnosti i emocionalnog zdravlja. Majka je najčešće prva osoba sa kojom se susrećemo u životu i njen uticaj na nas je duboko ukorenjen. Osobe koje nas najviše trigeruju su najčešće osobe koje su nam najbliže. One predstavljaju naše ogledalo u kojem ogledamo […]

nov 09
Trenutno si u finansijskom problemu? Ovo je važan podsetnik za tebe

Danas pričamo o jednom od najčešćih strahova današnjice koji je ponekad teže uočljiv jer obično vreba iza nekog drugog straha, onog koji brže primetimo. Strah od gubitka novca je odraz nepoverenja u sebe i svoje sposobnosti. Svi bismo voleli potpisanu garanciju da ćemo do kraja života živeti srećno, zadovoljno i sigurno, da će uvek biti […]