Oznaka: karma

okt 31
12 zakona karme koji će promeniti tvoj život

Reč karma je sanskritskog porekla i označava akciju. Ona je ekvivalent Njutnovom zakonu koji kaže da svaka akcija mora imati reakciju. Kada mislimo, govorimo ili delamo, mi iniciramo silu koja će imati odgovarajuću reakciju. Ova povratna sila može biti modifikovana ili promenjena, ali većina ljudi nije u stanju da je neutrališe. Taj zakon uzroka i […]

jun 13
Koja je razlika između duhovnosti i religije?

Jednostavno rečeno, duhovnost nema pravila, dok se religija u potpunosti temelji na unapred utvrđenim ritualima i dogmama. Kad je neko duhovan, ima vezu sa sobom i životom na nivou duše, a ,,Bog” nije spoljna sila kao u većini religija. Razlika između duhovne i religiozne osobe svodi se na to kako one vide Boga. Za religioznu […]