Bahove kapi

Cvetnim esencijama do emocionalne ravnoteže i boljeg zdravlja

Upoznavanje

Dr. Edward Bach, po kome je ova metoda i dobila ime, primetio je da ljudi sličnog karaktera imaju slične zdravstvene tegobe. Zaključio je da neprijatne emocije poput besa, mržnje, straha i tuge stvaraju predispoziciju za razvoj određenih bolesti. Ovo je vrlo važno jer

Shvatio je da se bolesti stvaraju pre svega na mentalnom i emocionalnom nivou, ne samo fizičkom. Neprijatne emocije ugnjetavaju naš um i imunitet i time doprinose lošem zdravlju.

Naše zdravlje zavisi od toga koliko smo usklađeni s našom dušom.
- Dr. Edward Bach, 1932.

Kada živimo onako kako se od nas očekuje, to često moze biti u suprotnosti sa nama samima, sa našim autentičnim „JA“.
- Dr. Edward Bach, 1932.

Dr. Bach je tokom svog rada izdvojio sedam osnovnih negativnih stanja:

  • strah
  • obeshrabrenost
  • nesigurnost
  • nezainteresovanost
  • usamljenost
  • preterana briga za druge ljude
  • preosetljivost na uticaje

Radeći na sebi i koristeći isceljujuću snagu mira, nade, vere, znanja i ljubavi moguće je transformsati neprijatne emocije i razviti osećaj sreće i zadovoljstva.

Bahove kapi su siguran i prirodan način lečenja. Za razliku od klasične/zapadne medicine, ovo je holistički pristup lečenju. Postepeno vraćaju ravnotežu između uma i tela, neutrališući neprijatne emodije kao što su strah, briga, mržnja, neodlučnost, nisko samopouzdanje i druge emocije koje remete tu ravnotežu. Svaka, od 38 esencija se odnosi na neku emociju ili stanje.

Ova metoda nam omogućava da ne posmatramo samo pojedinačne simptomi bolesti, već da posmatramo sveukupnost simptoma a to podrazumeva: mentalno i emotivno stanje, fizičke simptome, pol, starost, obrazovanje, profesiju, uslove života i sl. Ovaj pristup podrazumeva da je svaki čovek jedinka za sebe i kao takvog ga treba posmatrati i lečiti.

Ova metoda spada u komplementarnu medicinu. To znači da ona ne isključuje ostale metode. Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa drugim metodama. Ovo proističe iz činjenice da cvetni lekovi ne ometaju već započeto lečenje, niti menjaju dejstvo drugih supstanci.

Preparate možemo koristiti preventivno kako bismo sprečili nastanak oboljenja. Npr. Rescue remedy se može koristiti kada smo izloženi velikom stresu i tako neutralisati štetne posledice po organizam.

Takođe, ovi preparati se mogu koristiti i terapijski, kada je neka bolest već ispoljena i to samostalno ili u kombinaciji sa drugim metodama lečenja. Tada se najčešće daje kombinacija preparata kako bismo pokrili sve aspekte bolesti.

Kratka istorija

Dr. Bach (1886 -1936) studirao je na fakultetu College Hospital u Londonu. Bio je doktor opšte prakse, a kasnije je radio kao bakteriolog i imunolog.

Bez obzira na uspešnu karijeru, Bach nije osećao zadovoljstvo, nije se mogao pomiriti s pristupom zapadne medicine koja se fokusira na lečenje posledica a ne uzroka, koja posvećuje pažnju samo obolelom organu, a ne osobi u celini.

Okrenuo se homeopatiji koja mu je bila bliska zbog njenog holističkog pristupa lečenju. Bio je uspešan homeopata, međutim osećao je da mora postojati još jednostavniji način lečenja, metod koji koristi isključivo proizvode iz netaknute prirode.

Napustio je posao i počeo sopstvena istraživanja. Sa svojom saradnicom Norom Weeks otkriva i priprema prvih 12 cvetnih preparata koje naziva “12 iscelitelja”.

Svesno izazivajući negativna stanja kod sebe i tada isprobavajući raznoliko bilje, Bach je pronašao biljke koje su bile efikasne kod takvog emocionalnog stanja.

Kroz svu tu svesnu patnju i žrtvu, Bach je nakon toga sastavio ukupno 38 preparata koje danas nose naziv “Bach Flower Therapy”, ili Bachove kapi.

Trenutno nedostupno. U pripremi...

U međuvremenu, potražite relevantan sadržaj na našoj instagram stranici radnasebi.official

Trenutno nedostupno. U pripremi...

U međuvremenu, potražite relevantan sadržaj na našoj instagram stranici radnasebi.official

Trenutno nedostupno. U pripremi...

U međuvremenu, potražite relevantan sadržaj na našoj instagram stranici radnasebi.official