Koučing

Dođite do važnih odgovora i otključajte potencijal brže

U originalu coaching (kod nas u upotrebi koučing) je u suštini partnerstvo između kouča i njegovog klijenta, koji rade zajedno kako bi pomogli klijentu da postigne svoje ciljeve, bilo u sportu, poslu, karijeri, odnosima ili drugim oblastima života.

Koučing podrazumeva, u osnovi, sledeće:

 1. pomoć i smernice za osobu koja želi promenu i podrška da ide u pravcu u kom želi;
 2. podršku osobi da postane ono što želi na svim nivoima;
 3. konstruktivno izgrađivanje lične svesti i osnaživanje osobe da pravi izbore koji će je dovesti do onoga što želi da postigne.

5 osnovnih principa koučinga

 1. Sa ljudima je sve u redu. Nema ljudi ,,sa greškom”.
 2. U svakom čoveku postoji moć da ostvari cilj.
 3. Svaki postupak u sebi sadrži dobru nameru.
 4. Ljudi se stalno menjaju i ovaj proces je neizbežan.
 5. Osoba nastoji da izabere najbolju opciju od mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju.

Proces koučinga

Interakcija između kouča i njegovog klijenta naziva se koučing sesija. Na sesiji kouč u osnovi sluša klijenta i povremeno mu postavlja pitanja. Klijent sam odgovara na ova pitanja i, u procesu dolaženja do odgovora na pitanja, pronalazi rešenja za postizanje cilja. Obično efekat takvih sesija deluje u dve faze – primarna, koja je primetna odjednom (odmah), i skrivena, u obliku opšteg poboljšanja kvaliteta života klijenta, povećanja motivacije i samopouzdanja.

Šta koučing nije:

 1. proces dijagnostikovanja ili utvrđivanja poremećaja mentalnog ili emocionalnog zdravlja;
 2. proces gde jedna osoba (kouč) govori drugoj osobi (klijentu) šta da radi, kako to da radi ili kako treba da živi svoj život;
 3. davanje klijentu ,,recepta”, instant-rešenja ili nametanje ,,jedinog pravog i ispravnog” načina da se nešto uradi od strane kouča.

Koja važna pitanja treba da postavite sebi pri odabiru kouča sa kojim ćete raditi?

Pronalaženje pravog kouča je jedan od najvažnijih faktora za uspešan proces koučinga. Ako razmišljate da li je ovo pravi put za vas, postavite sebi sledeća pitanja:

 1. Zašto mi je potreban kouč i zašto baš sada?
 2. Da li mi je bitno da moj kouč ima iskustva i u kojoj tačno oblasti?
 3. Da li sam spreman da zađem dublje u sebe i otkrijem neke stvari koje mi se možda neće dopasti ili će me iznenaditi?
 4. Da li sam i koliko truda i rada spreman da uložim u koučing proces?
 5. Da li sam i koliko novca spreman da investiram u koučing?

Ova pitanja će bez sumnje otvoriti nova, dodatna pitanja, na koja možete odgovoriti ili na koja može odgovoriti samo vaš potencijalni kouč. To je odličan način da, već prilikom prvog uvodnog razgovora, utvrdite da li se poklapate sa potencijalnim koučem i da li želite da započnete zajednički rad.

Istorija

Srodnim koučingu smatraju se različite antičke filozofske škole, gde se znanje nije prenosilo direktno sa učitelja na učenika. Učitelj bi postavljao određena sugestivna pitanja, a učenik bi tako sam došao do odgovora koji su mu potrebni.

Smatra se da je moderni koučing nastao sedamdesetih godina prošlog veka i da su njegovi tvorci Timoti Galvej i Džon Vitmor. Obojica su se bavila istraživanjem sportskog koučinga i principa na kojima se on zasniva, odakle se zatim ova oblast širi.

Trenutno nedostupno. U pripremi...

U međuvremenu, potražite relevantan sadržaj na našoj instagram stranici radnasebi.official

Trenutno nedostupno. U pripremi...

U međuvremenu, potražite relevantan sadržaj na našoj instagram stranici radnasebi.official

Trenutno nedostupno. U pripremi...

U međuvremenu, potražite relevantan sadržaj na našoj instagram stranici radnasebi.official

Koučing vam pomaže da: