Psihoterapija

Rešite psihološke probleme i poremećaje. Otkrijte dubine svoje psihe i bolje upoznajte sebe

Psihoterapija je opšti pojam za proces promene koji se odvija kroz dijalog edukovanog terapeuta i klijenta. Ona je način da dublje upoznate sebe i povežete se sa sobom, saznate više o svojim mislima i emocijama, da razumete uzroke vaših problema, a zatim sačinite strategije prevazilaženja tih problema.

Ciljevi psihoterapije mogu biti različiti, od podrške u prevazilaženju trenutnih problema u oblasti psihičkog života (npr. povećanje motivacije, upravljanje stresom), preko lečenja ozbiljnijih psihičkih problema (npr. fobije, depresija, panični napadi, nesanica...)

Takođe, psihoterapiju mogu da odaberu i osobe kojima nije dijagnostikovan psihijatrijski poremećaj, jer ona je fantastičan način ličnog rasta i otključavanja potencijala, stoga koristi od psihoterapije može imati svako. Ona ima svoje mesto i u rešavanju partnerskih ili porodičnih problema, može biti odličan način prevladavanja stresova kojima smo svakodnevno izloženi, pomoću psihoterapije možemo lakše prihvatiti i izaći na kraj sa velikim gubicima, ali i hroničnim, fizičkim zdravstvenim problemima poput dijabetesa.

Psihoterapijski pravci

 • Geštalt
 • Kognitivno-bihejvioralna terapija
 • Sistemska porodična
 • Integrativna
 • Realitetna
 • Transakciona analiza
 • EMDR

Terapijski modaliteti

 • Psihoanaliza
 • Humanistički pravci
 • Bihejvioralna terapija
 • REBT i KBT
 • Sistemska porodična terapija
 • Konstruktivistički pravci
 • Ostali pravci u psihoterapiji

Psihoterapijske pristupe možemo da svrstamo u pet kategorija:

 1. Kognitivne terapije,
 2. Bihejvioralne terapije,
 3. Psihoanaliza i psihodinamske terapije,
 4. Humanističke terapije i
 5. Integrativne ili holističke terapije.

Vrste psihoterapije

 • Individualna
 • Grupna
 • Bračna odnosno terapja parova
 • Porodična
 • Dečija psihoterapija
 • Institucionalna
 • Kućna

Psihoterapija se može odvijati uživo, preko telefona i online (preko interneta, video poziv).

Neke od zastupljenijih terapijskih škola su:

 • Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT) je vrsta psihoterapije koja vam pomaže da prepoznate negativna, iracionalna uverenja i zamenite ih pozitivnim, što najčešće dovodi do redukcije simptoma. KBT je danas najzastupljenija vrsta psihoterapije. Najščešće se radi o strukturisanoj vrsti terapije usmerenoj ka specifičnom cilju i sa unapred definisanim brojem terapijskih seansi.
 • Interpersonalna terapija se fokusira na trenutne odnose s drugim ljudima sa ciljem da se poboljšaju interpersonalne veštine.
 • Dijalektički – bihejvioralna terapija je specifičan tip kognitivne bihejvioralne terapije koja obuhvata edukativne module o prepoznavanju i upravljanju emocijama, kao i učenje metoda relaksacije; ova vrsta terapije razvijena je posebno za terapiju graničnog poremećaja ličnosti.
 • Konstruktivistička terapija nastoji da probleme sagledava kroz tačku gledišta klijentovog sistema značenja i da kroz terapijski odnos stvori nove načine sagledavanja sveta.
 • Narativna terapija je vid psihoterapije utemeljen na principima socijalnog konstrukcionizma i fokusira se na lične narative, „priče“ o sebi i drugima koje oblikuju klijentov pogled na svet; narativna terapija pripada porodici konstruktivističkih psihoterapija.
 • Porodična terapija pomaže pojedincu da razume porodične odnose i nudi tehnike pomoću kojih se oni mogu unaprediti.
 • Psihoanaliza predstavlja najstariji i najpoznatiji psihoterapijski modalitet u kom terapeut nastoji da pomogne klijentu da stekne uvid u kompleksne, nesvesne psihičke mehanizme koji su odgovorni za klijentove simptome.
 • Art terapija je način da se problemi izraze na kreativan način, kroz crtanje, slikanje, vajanje, poeziju, prozu ili neki drugi način umetničkog izraza.
 • Plej terapija koristi različite tehnike da kroz igru podstakne decu da izraze svoje emocije i osećanja, onda kada to nisu u mogućnosti da urade rečima.

Trenutno nedostupno. U pripremi...

U međuvremenu, potražite relevantan sadržaj na našoj instagram stranici radnasebi.official

Trenutno nedostupno. U pripremi...

U međuvremenu, potražite relevantan sadržaj na našoj instagram stranici radnasebi.official

Trenutno nedostupno. U pripremi...

U međuvremenu, potražite relevantan sadržaj na našoj instagram stranici radnasebi.official

Psihoterapija vam pomaže da: