Reiki

Kanalisanjem energije do isceljenja i harmonizacije čitavog bića

Reikijem se naziva Univerzalna Životna energija koja teče oko nas i u nama i predstavlja tehniku kanalisanja te energije u svrhu isceljenja, harmonizacije čitavog našeg bića i života.

Rei - univerzalna životna energija koja obuhvata spiritualnu dimenziju; sveobuhvatna, sveprožimajuća energija pristupačna svima; prevod japanske reči koja znači duh, duša.

Ki -vitalna energija koja protiče kroz živa bića; prana, chi; svakome data rodenjem.

Reiki energija prenosi se kroz Reiki kanal koji ide od vrha glave (krunska čakra) kroz celo telo, srce i dlanove, tako da se tretman sastoji od jednostavnog polaganja ruku na telo. Verovatno ste i sami nekada, kad vas nešto zaboli, intuitivno položili dlanove na to mesto i možda osetili blago strujanje i toplotu. Takvo znanje postoji u svakome od nas, kao genetski kod za samoisceljivanje. Reiki je namenjen svima, bez obzira na pol, godine, versku pripadnost ili bilo šta drugo. Ova veština koristi mnogim poslovnim ljudima za oslobađanje od stresa i relaksaciju, kao i u postizanju postavljenih ciljeva i podizanju nivoa kreativnosti. Reiki metoda nema štetna dejstva, niti može biti iskorišćena u negativne svrhe. Kompatibilna je sa svim postojećim veštinama i metodama lečenja, kao i tehnikama za duhovni rast i poboljšava njihov učinak. U mnogim razvijenim zemljama, Reiki metoda je integrisana sa metodama savremene medicine. Lekari i medicinsko osoblje u klinikama i porodilištima, naročito u odeljenjima za intenzivnu negu, vladaju Reiki metodom.

Reiki i kvalitet života

Lošeg ste zdravlja? Nemate dovoljno novca? U vama postoje blokade koje sprečavaju protok životne energije. Razmatrajući sebe kao centar vlastitog života, možemo da shvatimo da od kvaliteta naših misli i emocija, čistoće energetskog kanala zavisi kvalitet našeg života. Pozitivan učinak Reikija je takođe zabeležen u poboljšanju kvaliteta života. Problemi u određenim oblastima života, kao što su međuljudski odnosi, posao, obrazovanje, ljubav, finansije i slično, pokazatelji su nedostatka životne energije, koju je moguće regulisati i upotpuniti uz pomoć Reiki metode. Redovno praktikovanje Reikija razbija energetske blokade, održava kanal protočnim, menja kvalitet energije u osobi i šalje snažnu poruku u prostor, stvara sve potrebne uslove za harmonizaciju tela, psihe i duha i time samog života.

Kako Reiki funkcioniše?

Suština Reiki metode leži u sinhronizaciji ljudskog bića sa vibracijama životne energije, kao i u otvaranju energetskog kanala osobe i njegovog povezivanja sa životnom energijom, sa ciljem njenog slobodnog protoka kroz čitav organizam.

Proces otvaranja i podešavanja (inicijacija - tradicionalni naziv) ostvaruje Master učitelj, uz pomoć specijalne tehnike kanalisanja životne energije. Ako sva druga znanja praktičar može da stekne samostalno kroz edukaciju i praksu, proces otvaranja i podešavanja nije moguće izvršiti samostalno. Reiki se prenosi linijski od učitelja ka učeniku, po čemu je ova metoda jedinstvena.

Reiki omogućava osobi da u roku od 10 sekundi do nekoliko minuta (u zavisnosti od Reiki nivoa praktičara) aktivira intenzivni protok životne energije kroz svoj organizam. Energija u telo osobe ulazi kroz teme i spušta se niz kičmeni stub, kroz tzv. energetski kanal, koji se sastoji od 7 međusobno povezanih energetskih centara - čakri.

Protičući kroz kičmeni stub, energija se širi u organizmu, popunjava svaku ćeliju i izranja kroz minorne čakre na dlanovima i stopalima, sa dominacijom u oblasti dlanova. Polaganjem ruku na telo, energija se dodatno i fokusirano usmerava u određenu oblast.

Reiki praktičar može da usmerava energiju i prema svom telu, i u bilo kom drugom pravcu van tela: na druge ljude, predmete, životinje, biljke, situacije, oblasti života.

Jedan od uzroka poremećaja rada organizma je nedostatak vitalne energije. Praktikovanjem Reiki metode nadoknađuje se energetski nedostatak u organizmu, čime se povećava njegova odbrambena sposobnost i poboljšavaju sve funkcije. Takođe, Reiki opušta mišiće, oslobađa od spazama, utiče uravnotežavajuće na sve sisteme. Naučna istraživanja su pokazala da jedna osoba u proseku iz prostora prima oko 5% životne energije. Praktikovanjem Reiki metode omogućava se dotok u organizam 90-100% životne energije.

Životna energija vrši uticaj na ljudski organizam neposredno kroz energetski kanal osobe i kroz endokrini sistem.

Kada je biopolje čoveka puno životne energije, ono postaje dobro organizovano. Energija ulazi u ćelije i tada žlezde, organi, tkiva dobro rade i sve to održava organizam u dobroj kondiciji.

Životna energja protiče ne samo kroz fizičko telo, nego i kroz sve suptilne nivoe ljudskog bića, što omogućava celokupnu harmonizaciju i ostvaruje pozitivni uticaj na psihosomatske uzroke oboljenja. Praktikovanje Reikija podstiče duhovni rast, razvija saosećanje, toleranciju, zdravu ljubav prema sebi, bližnjima, svim živim bićima, okolini, planeti.

Istorija

Informacije koje potvrđuju postojanje veštine korišćenja Univerzalne Energije datiraju od pre 2500 godina. Reiki se pominje u Sanskritskim sutrama, u spisima monaha sa Tibeta, Indije, Kine i radovima istaknutih duhovnih učitelja širom sveta. Među zemljama koje su koristile Reiki su Indija, Tibet, Kina, Egipat, zemlje Južne Amerike, Grčka, Rim.

Znanja o veštini primanja životne energije bila su izgubljena jedan duži vremenski period. To se desilo iz više razloga, ali je jedan od njih taj što znanja o Reikiju nisu bila dostupna širokim narodnim masama. Veština je bila na neki način privilegovana, čuvala se u mističkim školama i kulturama. Vladanje u potpunosti tom veštinom bilo je rezervisano samo za odabrane -  po pravilu za duhovne vođe, istaknute sveštenike i monahe.

Početkom dvadesetog veka, Japanac, doktor filozofije Mikao Usuji, proveo je skoro 10 godina u istraživanjima i putovanjima širom sveta kako bi došao do svih mogućih izvora koji su upućivali na čovekovo vladanje ovom čudesnom veštinom. Posetio je sve najstarije hramove u Indiji, Kini i na Tibetu, gde su njegova traganja dobijala podršku od nastojnika hramova.

Dr Mikao Usuji je na osnovu skupljenih informacija i dokumenata, kao i ličnih istraživanja, sastavio jednostavnu tehniku prenošenja veštine kanalisanja univerzalne životne energije koju je nazvao Reiki. Otvaranje energetskog kanala Mikao Usuji sproveo je pre svega sebi, nakon 21 dana provedenog na planini Kurajama (Japan) u samoći, bez hrane, isključivo na vodi.

Godine 1921. dr Mikao Usuji, zajedno sa svojim posebno vrednim učenikom Cadziro Hahašijem, penzionisanim vojnim lekarom, otvorio je kliniku gde su uspešno praktikovali Reiki metodu zajedno sa metodama savremene medicine, a takođe i edukovali zainteresovane. Tokom svog života, obučio je 2000 ljudi da praktikuju Reiki.

Dr Mikao Usuji i njegovi učenici su pokazali visok primer saosećanja i požrtvovanja tokom zemljotresa u Japanu 1922. godine. Putovali su iz grada u grad, radili danonoćno spašavajući ljude. Heroizam praktičara zapazila je i vlada Japana.

Jedan od pacijenata klinike dr Mikao Usujja i Cazira Hajašija bila je 31-godišnja Amerikanka japanskog porekla Havaji Takata, koja je stigla u kliniku veoma bolesna, a nakon skoro 6 meseci izašla potpuno zdrava. Fascinirana Reikijem, Havaji Takata obučava se veštini i postaje prva žena u svetu Reiki praktičar. Ubrzo dobija i zvanje Mastera, a onda i Učitelja. S obzirom na to da u Japanu ne vole da dele znanja sa strancima, Hajaši nije bio voljan da Takati da svo znanje, pa je odredio cenu za obuku od 10 000 dolara, što je tada bila ogromna suma. Kako bi je platila, prodala je svoju kuću. Ta priča o posvećenosti postala je osnov za to da i danas u Japanu stepen Reiki Učitelja košta 10 000 dolara.

Havaji Takata je proširila znanja o Reiki veštini širom Amerike i kasnije širom sveta, mnogo je putovala i iza sebe ostavila puno Učitelja.

Tokom godina, Reiki metoda se razvijala, pojavile su se različite škole, novi pravci i nove tehnike, ali se svi zasnivaju na istom principu - kanalisanje životne energije.

U Tibetanskom Reikiju se koriste i dodatni simboli koji uključuju i direktno dizanje Kundalini energije. Znanje o tim simbolima se sačuvalo u tibetanskim budističkim manastirima, pa otuda i naziv Tibetanski Reiki.

Ne postoji dobra ili loša Reiki metoda, prava ili pogrešna, Reiki je jedan i pripada svima. Obuke se razlikuju prema iskustvu i praksi linije Učitelja, ličnom iskustvu i količini stečenog znanja Učitelja.

Osnova Reiki metode i dalje leži u inicijaciji - otvaranju energetskog kanala i podešavanju čitavog bića osobe sa vibracijama životne energije, radi postizanja mogućnosti slobodnog kanalisanja isceljujuće energije u neophodnoj količini. Važno je redovno je koristiti i raditi na svom razvoju.

Ukoliko vam je Reiki interesantan, želite da osetite njegove blagotedi, ili možda pronađete svog učitelja, pronađite jednog od Reiki učitelja koji će vas uputiti i dati više informacija.

Trenutno nedostupno. U pripremi...

U međuvremenu, potražite relevantan sadržaj na našoj instagram stranici radnasebi.official

Trenutno nedostupno. U pripremi...

U međuvremenu, potražite relevantan sadržaj na našoj instagram stranici radnasebi.official

Trenutno nedostupno. U pripremi...

U međuvremenu, potražite relevantan sadržaj na našoj instagram stranici radnasebi.official

Reiki vam pomaže da: