Oznaka: trauma

okt 03
Zašto nas drugi povređuju kada su povređeni?

Neki ljudi reaguju emocionalno povređujuće prema drugima kada su sami povređeni iz različitih razloga. To može biti zbog nedostatka veština za upravljanje svojim emocijama ili zbog želje da se osvete kako bi ublažili svoju bol. Emocionalne reakcije variraju od osobe do osobe i često su kompleksne. Važno je razumeti da takvo ponašanje nije zdravo i […]

sep 29
Skriveni uticaj kapitalizma na mentalno zdravlje roditelja i transfer anksioznosti na decu

Naizgled bezgranični svet medicine i zdravstvenih nauka često posmatra čovekovo zdravlje iz suženog biološkog ugla. U tom okviru, um se često odvaja od tela, a veze između fizičkog i mentalnog zdravlja ostaju nevidljive. Socijalni faktori, kao što su rasa, ekonomska nejednakost i stres koji proizilazi iz kapitalističkog društva, retko se uzimaju u obzir. Ovaj tekst […]

sep 29
Ranjena deca u telima odraslih: Kako traume iz detinjstva oblikuju život?

Prošlost ostavlja duboke tragove na našem putu kroz odraslo doba, a jedan od najvažnijih faktora koji oblikuje našu ličnost i životne izbore su traume iz detinjstva. Ovaj članak istražuje kako rane povrede i emocionalni ožiljci ostavljaju snažan uticaj na nas čak i kada odrastemo. Duboko ukorenjene u našem biću, ove rane iz detinjstva često ostaju […]

sep 25
Da li dete u tebi pati i kako da ga isceliš?

Sećanja na iskustva koja smo imali kao deca a koja su ostavila jak utisak na nas i koja iznova proživljavamo i sada, kada nismo više tako mali, u situacijama koje naš um vidi kao sličneonima iz prošlosti, zovemo našim unutrašnjim detetom. Nekada su ova sećanja bolna i taj bol na naš odrasli život ima veliki […]

jul 27
Uvod u isceljivanje nervnog sistema: Temelji za mir i veći uspeh

Stručnjak za traumu Piter Levin (Peter Levine) kaže: „Do traume dolazi kada u organizmu ostane nerešen uticaj nekog događaja“. Drugim rečima, to je neko iskustvo koje ne možemo da izbegnemo, a koje je veće od naše sposobnosti da se sa njim nosimo. Trauma se stvara kada nemamo izbor. A ta iskustva mogu da imaju trajan […]

apr 11
8 karakteristika disfunkcionalnih porodica: Da li živiš u jednoj?

Iako smo već pisali o disfunkcionalnim porodicama, u ovom članku ti predstavljamo neke od glavnih karakteristika disfunkcionalnih porodica. Iako kratak, ovaj članak ti može otvoriti oči za neke stvari i pokrenuti te na dublje radove. Kontrola Jedan član mora da kontroliše osećanja, ponašanje i odnose u porodici. Negiranje Negiraju se osećanja, misli, percepcije, želje i […]