Oznaka: trauma

jan 16
Trauma: Faze i proces isceljenja

Trauma je rana na našem biću. Može biti fizička, emotivna, mentalna, duševna. Svi ih imamo i one nas prate sve do momenta kada odlučimo da ih iscelimo, odnosno da se uhvatimo u koštac sa problemom. Trauma koja nam se stvorila je vremenom dobijala na intenzitetu, bila potkrepljivana i potvrđena mnogo puta u životu. Traumatično iskustvo u […]

nov 21
Emocionalne rane iz odnosa sa majkom i njihove posledice na život

Rane koje nastaju u odnosu sa majkom igraju ključnu ulogu u oblikovanju naše ličnosti i emocionalnog zdravlja. Majka je najčešće prva osoba sa kojom se susrećemo u životu i njen uticaj na nas je duboko ukorenjen. Osobe koje nas najviše trigeruju su najčešće osobe koje su nam najbliže. One predstavljaju naše ogledalo u kojem ogledamo […]

okt 31
Depresija: Uzroci, simptomi i izlaz iz mraka

Depresija je jedan od termina koje sve češće koristimo u svakodnevnom životu, često i ne znajući šta je depresija i na šta se ta reč tačno odnosi. Pominjemo depresiju svaki put kada nas uhvate „ljubavni problemi“ ili kada se osetimo preplavljeno stresom, nesigurno zbog svoje egzistencije, bezvoljno, potišteno ili tužno. Čak i kad su u pitanju […]

okt 26
Šta je traumatsko vezivanje i kako da ga razlikuješ od ljubavi?

Traumatsko vezivanje odnosi se na duboku emocionalnu privrženost koju neko može osećati prema zlostavljaču, a veća je verovatnoća da će se razviti kod onih koji imaju istoriju i iskustvo zlostavljanja, iskorišćavanja ili emocionalne međuzavisnosti u svojim prošlim vezama. Bez obzira na to da li je odnos romantične, prijateljske ili porodične prirode, traumatske veze lako se […]

okt 03
Zašto nas drugi povređuju kada su povređeni?

Neki ljudi reaguju emocionalno povređujuće prema drugima kada su sami povređeni iz različitih razloga. To može biti zbog nedostatka veština za upravljanje svojim emocijama ili zbog želje da se osvete kako bi ublažili svoju bol. Emocionalne reakcije variraju od osobe do osobe i često su kompleksne. Važno je razumeti da takvo ponašanje nije zdravo i […]

sep 29
Skriveni uticaj kapitalizma na mentalno zdravlje roditelja i transfer anksioznosti na decu

Naizgled bezgranični svet medicine i zdravstvenih nauka često posmatra čovekovo zdravlje iz suženog biološkog ugla. U tom okviru, um se često odvaja od tela, a veze između fizičkog i mentalnog zdravlja ostaju nevidljive. Socijalni faktori, kao što su rasa, ekonomska nejednakost i stres koji proizilazi iz kapitalističkog društva, retko se uzimaju u obzir. Ovaj tekst […]