skip to Main Content

7 nivoa svesti i psihološkog razvoja čoveka: Od preživljavanja do darivanja svetu

Svako ljudsko biće na planeti evoluira i razvija se u fazama. Svaka faza se fokusira na određenu egzistencijalnu potrebu koja je zajednička čitavom ljudskom rodu. Ovih sedam egzistencijalnih potreba su glavne motivacione snage u svemu što radimo. Nivo rasta i razvoja pojedinca zavisi od njegove sposobnosti da zadovolji svoje potrebe.

Nivo svesti na kom se nalazimo poklapaće se sa stepenom psihološkog razvoja koji smo dostigli. Međutim, ako naiđemo na situaciju koja je vezana za jedno od naših ograničavajućih uverenja o preživljavanju, bezbednosti ili sigurnosti, odmah ćemo se spustiti na jedan od prva tri nivoa svesti. Na primer, ako imam 36 godina – a nalazim se na četvrtom ili petom nivou razvoja svesti – i izgubim posao i svu ušteđevinu, odmah ću se (privremeno) spustiti na prvi nivo – nivo preživljavanja.

Takođe, tokom faza psihološkog razvoja učimo da zadovoljavamo ono što je Abraham Maslov nazivao našim osnovnim potrebama: postajemo zabrinuti ako te potrebe nisu zadovoljene, ali kada su zadovoljene, više ne obraćamo pažnju na njih.

Što više upoznajemo sebe, otključavamo nove nivoe svesti. U tom procesu otkrivaju se novi horizonti koji nekada nisu bili vidljivi, samo zato što nismo bili spremni za sve što oni donose.
– Branislav Dostanić, osnivač i direktor platforme

Prelazak sa bazične potrebe na višu svest

Od 1995. do 1996. Richard Barrett je radio na pojednostavljenju i proširivanju Maslovljeve hijerarhije potreba da bi je koristio kao alat za ,,merenje” svesti. Za sve koji ne znaju, Richard Barrett je britanski autor koji piše o razvoju liderstva, vrednostima, svesnosti, kao i kulturnoj evoluciji u poslu i društvu, a veoma je poznat po tome što je razvio model sedam nivoa svesti, o kome ćemo pričati u narednom delu ovog članka.

Bilo mu je očigledno da, kada ljudi imaju uverenja zasnovana na strahu od toga da li će moći da zadovolje svoje osnovne potrebe, njihova podsvest će ostati usredsređena na pronalaženje načina da zadovolji te potrebe.

Svest na nivou preživljavanja

Na primer, kada ljudi imaju podsvesno uverenje zasnovano na strahu i svest na nivou preživljavanja, bez obzira na to koliko novca zaradili, uvek će želeti više. Vrlo često, na svesnom nivou, oni ne znaju tačno zašto žele više novca, ali osećaju da nikada nije dovoljno. Zbog svojih ranih iskustava osećaju da ne mogu da se opuste i često su u grču. Veruju da uvek moraju biti na oprezu, zaraditi što više mogu i paziti na svaki dinar koji potroše. Ovo je primer kako takvi ljudi mogu ostati fokusirani na nivo preživljavanja celog svog života, iako su u poređenju sa drugima finansijski dobrostojeći.

Nivo 1 – Preživljavanje

Prvi i najniži nivo svesti odnosi se na preživljavanje. Da bismo preživeli, potreban nam je čist vazduh, voda i zdrava hrana da bismo održali telo zdravim i u formi, i potrebno nam je da se osećamo finansijski sigurnim.

crvena kuglica u letu da udari u niz belih kuglica

Način na koji ćete se nositi sa situacijama preživljavanja kao odrasla osoba zavisi od uslova koje ste imali kao beba. Ako ste imali poteškoća u zadovoljavanju svojih potreba za preživljavanjem – roditelji su vas ignorisali kad ste plakali ili ste se osećali napušteno – kao odrasla osoba bićete vrlo oprezni jer osećate da ne možete da se oslonite na druge ljude kada je reč o vašim potrebama. Kad god imate bilo šta što vam se čini kao izazov preživljavanja, pokrenuće se vaša ograničavajuća uverenja zasnovana na strahu iz detinjstva. Možete postati anksiozni i emocionalno uznemireni. Ako su, s druge strane, vaše potrebe uvek bile zadovoljene dok ste bili beba, moći ćete da se nosite sa situacijama preživljavanja bez previše stresa. U ovom slučaju, šta god da se desi, osećaćete se sigurno i samopouzdano.

Na ovom nivou svesti ljudi savladavaju i razvijaju praktične veštine potrebne da osiguraju njihovu fizičku sigurnost i stabilnost. S obzirom na to da je na ovom nivou reč o preživljavanju, ovo je život u strahu, frustraciji, a najčešće i u siromaštvu i oskudici. Većina populacije na planeti Zemlji do kraja života ostane na ovom nivou.

Ključne reči: strah, nesigurnost, siromaštvo, novac, anksioznost, depresija, takmičenje, ego.

Nivo 2 – Odnosi

Drugi nivo svesti odnosi se na drugu vrstu sigurnosti – na odnose. Da bismo se osećali sigurno, moramo se osećati voljeno i zaštićeno. Potrebno nam je da imamo osećaj pripadnosti. Način na koji ćete se nositi sa situacijama u vezi kao odrasla osoba takođe zavisi od uslova koje ste imali kao dete. Ako ste imali poteškoća u zadovoljavanju svojih ove vrste potreba tokom odgovarajuće faze razvoja, bićete sumnjičavi prema drugima kao odrasla osoba. Takođe, ako se niste osećali voljeno, možete imati stalnu potrebu za ljubavlju, pažnjom i da se dopadnete drugima. Kad god osećate da ne pripadate negde ili se ne osećate voljeno i cenjeno kao odrasla osoba – pokrenuće se vaša ograničavajuća uverenja zasnovana na strahu iz detinjstva i možete postati anksiozni ili emocionalno uznemireni. Sa druge strane, ako ste se osećali bezuslovno voljenim kao dete i uvek ste imali osećaj da ste sigurni i zaštićeni, u toku života ćete moći najčešće sa lakoćom da upravljate svojim odnosima i potrebama.

Na ovom nivou ljudi savladavaju svest o odnosima razvijajući međuljudske odnose i veštine potrebne za rađanje osećaja pripadnosti i ljubavi.

Ključne reči: odnosi, porodica, prijateljstvo, komunikacija.

Nivo 3 – Samopoštovanje

Treći nivo svesti odnosi se na osećaj sigurnosti u svojoj zajednici. Da bismo se osećali sigurno, moramo se osećati prihvaćeno i poštovano od naših vršnjaka i prepoznato od strane onih koji imaju autoritet. Način na koji ćete se nositi sa izazovima samopoštovanja kao odrasla osoba zavisi od uslova koje ste stekli kao tinejdžer. Ako ste imali poteškoća u zadovoljavanju ove vrste potreba tokom tinejdžerske faze razvoja, nećete imati samopouzdanja kao odrasla osoba. Kad god doživite bilo šta što vam se čini kao izazov samopoštovanja – kada se ne osećate dovoljno dobrim – pokrenuće se vaša ograničavajuća uverenja zasnovana na strahu iz tinejdžerskih godina, a vi možete postati anksiozni i emocionalno uznemireni. Ako ste, s druge strane, bili prepoznati kao tinejdžer – ako ste se uvek osećali prihvaćeno i imali ste dobar odnos sa roditeljima, vršnjacima i autoritetima, u toku života ćete moći najčešće sa lakoćom da se nosite za ovim tipom izazova i da zadovoljite svoje potrebe.

Na ovom nivou ljudi savladavaju svest o samopoštovanju razvijajući pozitivan osećaj sopstvene vrednosti i lični osećaj ponosa zbog toga ko su i kako se ponašaju.

Ključne reči: pozitivna i zdrava slika o sebi, ponos, produktivnost, efikasnost.

Nivo 4 – Transformacija (svesti)

Četvrti nivo ljudske svesti odnosi se na pronalaženje slobode i autonomije. Na ovom nivou ćete postati svesni da vi niste samo vaše telo i vaše misli (to je nešto što vi imate), već nešto mnogo više od toga. Želećete da otkrijete ko ste izvan roditeljskog programiranja i kulturnog uslovljavanja koje ste stekli tokom svojih formativnih godina (0-7).

U ovoj fazi razvoja postavljaćete pitanja poput „Ko sam ja?“ i „Šta mi je zaista važno?“, „Koji su moji prioriteti u životu?“. Tek kada pronađete odgovore na ova pitanja, otkrićete svoje pravo (duševno) ja. Potpuno izražavanje onoga ko ste bez straha od onoga što drugi mogu misliti ili reći, posebno vaši roditelji, vršnjaci, supružnici i autoriteti u vašem životu, pruža vam mogućnost da donosite odluke koje su u skladu sa vašim identitetom. Nagrada koja dolazi sa težnjom za tim samorazumevanjem i znanjem je nezavisnost i sposobnost integrisanog delovanja. Kada otkrijete i izrazite ko ste, možete da uklonite svoju ego masku i krenete prema svojoj melodiji, a ne prema melodiji koju su vam drugi nametnuli da svirate.

Na ovom nivou će vam određeni broj ljudi dati etiketu ludila, pa neće više hteti da budu prijatelji sa vama (i obrnuto). Vrlo često, pričaće vam kako ste postali drugačiji, a mogu vas i pitati zašto jednostavno ne možete da budete normalni (kao i svi ostali). Takođe, na ovom nivou ćete upoznati (prepoznati) određeni broj ljudi koji razmišljaju na sličan način kao i vi. To su vaši novi prijatelji koji vas neće osuđivati, već će vas podržavati u procesu i vašem novom životu koji ste izabrali. Oni najčešće imaju slična uverenja, ciljeve i vrednosti kao i vi. Na ovom nivou je potpuno normalno da ,,gubite” određeni broj ljudi, ali i da stičete nove prijatelje.

Kada dostignu ovaj nivo, ljudi osvešćuju destruktivne obrasce, uče kako da upravljaju sobom i svojom energijom, da reprogramiraju uverenja (sami ili sa stručnjakom) zasnovana na strahu koja ih vuku na niže nivoe svesti. U ovoj fazi ljudi premošćuju jaz između osnovnih potreba i potreba za rastom, te se ovaj ključni nivo naziva transformacija svesti.

Tokom ove faze razvoja, ljudi uspostavljaju osećaj sopstvenog autoriteta i sopstvenog glasa. U mogućnosti su da dopuste da se više ne identifikuju sa društvenim normama i okruženjem jer su naučili kako da savladaju osnovne potrebe. Sada biraju da žive prema vrednostima i uverenjima koja duboko odjekuju u njima. Proces samoaktualizacije započinje fokusiranjem na sebe i ono što možete da kontrolišete. Od krucijalnog je značaja razvijanje dubokog razumevanje sebe i razvijanje veština i tehnika koje omogućavaju da upravljate sopstvenom transformacijom ako želite da pronađete lično ispunjenje u životu.

Ključne reči: preispitivanje i reprogramiranje destruktivnih obrazaca i uverenja, hrabrost, sloboda, odgovornost, inovacije.

Nivo 5 – Samoizražavanje

Peti nivo ljudske svesti odnosi se na pronalaženje smisla vašeg života – pronalaženje onoga zbog čega je vaša duša došla na ovaj svet. Na ovom nivou svesti više se ne postavlja pitanje „Ko sam ja?“, već „Zašto sam ovde, u ovom telu?“ i „Kako mogu u potpunosti da se izrazim?“. Za one koji ne osećaju poseban smisao, ovo može biti zastrašujuće pitanje. Ne preporučujem vam da postavljate ovakva pitanja ljudima na nižem nivou svesti (pogotovo na nivou preživljavanja) jer ih možete zbuniti i uplašiti, a mogu se čak i uznemiriti do te mere da vas napadnu (verbalno ili fizički).

Ako ste nadareni određenim talentom, vaša svrha će biti očigledna. Ako trenutno niste sigurni u svoju svrhu, jednostavno se usredsredite na ono što volite da radite i obratite pažnju na ono što je neposredno ispred vas, kao i na ono što radite sa lakoćom. Šta god da je to, učinite to najbolje što možete. Radite to i ne prestajte. Vrlo brzo ćete imati osećaj ispunjenosti i sreće. Alternativno, samo sledite svoju radost, razvijajte svoje najočiglednije talente i sledite svoju strast. Tu nikada ne možete da pogrešite.

Mnogi ljudi otkrivaju svoju svrhu tek kasnije u životu (napomena: većina nikada ne stigne do ovog nivoa). Međutim, kada se osvrnu unazad, shvate da su svi preokreti imali razlog – da ih pripreme da daju dar za koji su rođeni – da u potpunosti izraze svoju pravu prirodu. Kada pronađete svoju svrhu, može vam se činiti kao nešto malo ili kao nešto veliko. Šta god da je, morate prepoznati da je to ono zbog čega je vaša duša radila i ako sledite nagoveštaje svoje duše, pronaći ćete osećaj smisla i ispunjenosti u svom životu. Vaš život će postati putovanje sinhronosti, neprestano se odvijajući ispred vas, a vi ćete biti svesni posmatrač-kreator. Budite uvereni, kada svoju energiju predate svojoj duševnoj svrsi, tokom puta će se često događati razni neočekivani događaji koji će vas podržati u tom procesu. Ovo su jasni znaci da ste na dobrom putu i da treba da nastavite da slušate svoju intuiciju.

Usredsređenost na strast i svrhu može značiti odustajanje od načina života koji vam donosi udobnost, stabilnost i sigurnost. To može značiti preseljenje, odricanje od prijatelja, trenutnog partnera ili rizik za vašu finansijsku stabilnost. Ukratko, ovo može biti zastrašujuće, ali ćete često ići napred jer ćete nekako verovati procesu. Počećete da upoznajete sebe na jednom novom, dubljem nivou. Počećete da uviđate da, ako se desi da kojim slučajem prestanete (privremeno) da sledite svoju strast, može se javiti nespokoj, uznemirenost, anksioznost. Poziv duše neće utihnuti. Ako ne sledite nagoveštaje svoje duše, ostatak svog života provešćete osećajući se neispunjeno, depresivno i tužno.

Ključne reči: autentičnost, integritet, kreativnost, jasnoća, svrha, transparentnost, dublje povezivanje sa sobom.

Nivo 6 – Pokretanje promena (konekcije, sinergija)

Šesti nivo ljudske svesti odnosi se na stvaranje promena u svetu – u vašoj porodici, na vašem radnom mestu, u vašoj zajednici, zemlji ili na planeti. Ako ste lider koji deluje na ovom nivou svesti, shvatićete da je vaša sposobnost da ispunite svoju svrhu snažno uslovljena vašom sposobnošću da se povežete sa drugima i olakšate rad onima koji vas podržavaju. Prosvećeni lideri shvataju da preko drugih – svojih ,,sledbenika” – utiču na svet. Što se lakše možete povezati i saosećati sa drugima, to ćete lakše ispuniti svoju sudbinu. Bez obzira na to da li ste lider ili ne, pokretanje promena uvek podrazumeva povezivanje sa drugima u bezuslovnoj ljubavi.

Na ovom nivou svesti ljudi aktuelizuju svoj smisao i značenje saradnje sa drugima radi stvaranja pozitivnog doprinosa u svetu.

Ključne reči: saradnja, povezivanje, sinergija, empatija, uticaj na druge, svesnost o okolini.

Nivo 7 – Služenje (darivanje svetu)

Sedmi nivo ljudske svesti odnosi se na nesebično služenje cilju ili pozivu koji vam omogućava da u potpunosti koristite svoje darove i talente – životni posao za koji ste rođeni. Ovaj nivo svesti dostižete kada promena postaje način života – kada se predate svojoj duši. Tada ste potpuno prožeti svrhom svoje duše i živite životom ličnosti u kojoj se duša prožima. Lako se nosite sa neizvesnošću i prihvatate sve prilike koje vam se pojave ako osetite da su one dobre za vas. Osećate se kao da vas vodi vaša duša.

U ovoj fazi razvoja možda ćete imati potrebu za više vremena za tišinu i razmišljanje. Tražićete (i dobijati) inspiraciju koja vam je potrebna iz vaše duše kako biste mogli živeti i udahnuti svoju svrhu svakom trenutku svog života. Znaćete kada delujete sa ovog nivoa svesti, jer nećete imati šta drugo da radite. Nećete želeti da se „povučete“ jer bi to zatvorilo vaše samoizražavanje i izuzelo smisao vašeg života. Ono što ste ranije smatrali radom za vas postaje igra.

Na ovom nivou svesti ljudi u potpunosti žive svoju svrhu i prihvataju koncept nesebične usluge, te je nesebično dele sa svetom (ne nužno besplatno), inspirišući promene kod drugih kako bi uticali na što veći broj ljudi.

Ključne reči: služenje, darivanje, svrha, puna odgovornost za sebe i druge.

Nova verzija modela

Sledeća slika prikazuje unapređeni model sedam nivoa lične svesti.

Veoma je važno shvatiti da, kada ljudi ili grupe deluju sa prva tri nivoa svesti, njihov osećaj blagostanja uvek će biti povezan sa zadovoljenjem njihovih osnovnih potreba. Tek kada su naučili kako da zadovolje i savladaju ove potrebe, njihovi umovi su slobodni da se usredsrede na zadovoljenje potreba za transformacijom i rastom.

Blagostanje počinjemo da osećamo tek na nivou transformacije, kada pronađemo slobodu i autonomiju da budemo ono što zaista jesmo, kada samoizražavanjem pronađemo smisao i svrhu svog života, kada osećamo da možemo napraviti razliku u životu drugih povezivanjem i kada svojim doprinosom možemo biti od pomoći svojoj porodici, zajednici, zemlji ili blagostanju planete Zemlje.

Da bismo postigli blagostanje punog spektra, moramo naučiti da udovoljavamo svojim potrebama, potrebama za transformacijom i potrebama za rastom.

Pojedincima koji se fokusiraju isključivo na zadovoljenje viših potreba imaju tendenciju da nedostaju veštine neophodne da bi ostali utemeljeni i efikasno funkcionisali u fizičkom svetu. Oni mogu biti neefikasni i nepraktični kada je reč o brizi o njihovim osnovnim potrebama. Najuspešniji pojedinci su oni koji su uravnotežili svoje osnovne potrebe i potrebe za rastom. Oni deluju iz svesti punog spektra.

Hajde da pričamo o ovome. Šta biste rekli za sebe – na kom nivou svesti se trenutno nalazite? Podelite sa mnom u komentaru ispod.

Reference:
Levels of Consciousness
The Seven Levels of Personal Consciousness

4.4 5 glasovi
Oceni sadržaj
Branislav

Branislav

Osnivač i direktor platforme

Svestran, radoznao i otvorenog uma. Strastveni sam obožavalac tehnologija, serverske (virtuelne) infrastrukture, WordPress-a, sigurnosti sistema, digitalnog marketinga, psihologije i prirode. Preispitujem sve i otvoren sam gotovo za sve što može da mi pomogne da rastem. Radim ono što je ispravno, a ne ono što bi "trebalo" i što radi masa. Veoma me zanima priroda stvarnosti, moć i psihologija ljudskog uma. Svaki dan pitam sebe kako nešto može da se unapredi, kako ja mogu biti bolji i kako mogu pomoći drugima. To je jedan od razloga zašto sam odlučio da napravim ovo mesto.

Prijavite se
Obavestite me o
guest
0 Komentar/a
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
0
Ostavite komentar ispod i učestvujte u diskusiji.x
()
x